Utomhusmiljö & snö

TAWI Fastighets AB strävan är att utomhusmiljön vid våra fastigheter skall vara en rofylld och trivsam samlingsplats för hyresgästerna och en lekplats för barnen.

Mopeder och motorcyklar kan ställas upp går anvisade platser på gården där så är möjligt men får inte köras in på gården. Motorn skall vara avstängd.

Mopeder och motorcyklar får inte ställas upp i källarutrymmen. Kontakta kundtjänst om du har frågor kring detta.

Det finns möjlighet att hyra garage och parkeringsplats till några av våra fastigheter. När du erhåller ett hyresavtal för ett garage eller en parkeringsplats kan detta avtal inte överlåtas till en andrahandsuthyrning. Kontakta kundtjänst om du har frågor kring detta.

Det är inte tillåtet att skräpa ner i våra utomhusmiljöer, plocka upp skräp och kasta i utställda papperskorgar.

Var aktsam om våra träd och planteringar, använd gång- och cykelbanor och gena inte genom planteringarna.

Husdjur

Det är tillåtet att ha husdjur i våra fastigheter men tänk på att det finns allergiker! Du ansvar för ditt husdjur. Hundar måste hållas kopplade inom området, hundar och katter får inte rastas i våra fastigheters tillhörande utomhusmiljöer. Är olyckan framme så plocka upp efter ditt husdjur.

Var särkilt noga med detta när det gäller barnens lekområden.

Hundägare måste se till att hunden inte står och skäller i lägenheten i långa perioder när du inte är hemma.

Kattägare har skyldighet att se till att katten använder kattlåda med speciell sand. Sanden får inte spolas ner i toaletten vilket leder till stopp och översvämning. Du som hyresgäst kan bli skyldig att betala kostnaderna för avloppsrensning och reparation till följd av översvämningsskador.

Släng därför förbrukad kattsand i en väl tillsluten avfallspåse i sopkärlet för hushållsavfall.

Snöröjning

TAWI Fastighets AB ombesörjer snöröjning kring våra fastigheter. Vi brukar anmoda snöröjning även vid små mängder snö men ibland avvaktar vi något för att se om snöfallet upphör eller lättat. Men vi har ständigt underlaget under uppsikt och både skottning och sandning sker på våra gångvägar, vägar och parkringsplatser.